Hizmetlerimiz

Yangından Korunma Eğitimleri

Yangından Korunma Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Yangın Mücadele Eğitimi ve Yangın Söndürme Tatbikatı

yangın söndürme tatbikatıİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” bildirmektedir.

19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmeler ve işyerleri için Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bu ekiplere yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatının yılda en az 1 kez yapılacağını zorunlu tutmaktadır.

YANGIN EĞİTİMİ ve TATBİKATI TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarih:19.12.2007  Sayı:26735

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim

Genel eğitim
MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.