Yangın Eğitim ve Tatbikatı

Yangın Söndürme Tüpü Nasıl Çalışır

Bir Yangın Söndürme Cihazı (YSC) Nasıl Çalışır?

Yangın söndürücüler, küçük yangınları söndürmek için tasarlanmış taşınabilir bir ekipmandır. Genel olarak elde tutulurlar ve yangına ilk müdahale için tasarlanmışlardır. Yangın hortumlarından kaynaklanan hasarı en aza indirmek için İtfaiye Servisi tarafından genellikle küçük yangınları söndürmek için kullanılırlar.

İçlerinde bulunan söndürücü maddeye göre farklı tipte yangın tüpleri vardır. Her biri farklı büyüklükteki ve özellikteki yangınlar için tasarlanmış farklı boyutları vardır.

Yangın Söndürme Cihazı (YSC) Parçaları

  • Silindir – Yangına püskürtülecek olan yangın söndürücünün içindeki maddelerin bulunduğu ana gövde. Diğer bileşenlerle birleştiğinde bir basınç silindiri oluşturur, bu nedenle yapısal olarak sağlam olmalıdır.
  • Hortum – Yangın tüpü içindeki söndürme maddesinin dışarı püskürtüldüğü parça
  • Başlık – Yangın söndürücüyü taşımak için kullanılan tutacağı içerir ve tutacağın üst kısmı, basıldığında daldırma borusundan hortuma giden yolu açan tetikleyicidir
  • Sifon Borusu – Koldan silindire giden bir borudur
  • Yangın Söndürme Maddesi – Yangın söndürücülerin içindeki maddeler su, su ve köpürtücü madde karışımı, kuru kimyevi toz, ıslak kimyasal veya CO2 gazı olabilir.
  • İtici Gaz – Söndürme maddesini yangın söndürücünün dışına iten gaz. Genellikle azot gazı kullanılır.
  • Manometre – Yangın tüpünün içindeki itici gazın basıncını gösterir, sağlıklı bir yangın tüpü üzerindeki manometre orta yeşil alanda durmalıdır.

Yangın tüpü silindirinin içerisinde söndürme maddesi bulunur ve bu etken madde daha sonra azot gibi bir itici gazla basınçlandırılır. Tetik, silindir içindeki basıncı tutan kapalı bir konumda tutulur.

Tetiğe basıldığında, daldırma borusundan hortuma giden bir yol açar. Söndürme maddesinin üstündeki silindirin içindeki basınç, söndürme maddesini daldırma borusundan, yangın söndürücü kafasından ve hortumun içine iter. Hortumdan ateşe püskürtülür.